Stress, angst og overdreven bekymring

Stress og angst er pinefuldt for alle som oplever det. Stress og angst er et af kroppens naturlige responser, når vi bliver alt for pressede eller på anden måde oplever fare på færde. Desværre kan lang tids belastning eller andre stress faktorer få angsten til ligesom at sætte sig fast. Hvis angsten bliver et problem, og er med os hele tiden eller meget af tiden, tjener den ikke længere sit formål, som er at gøre os i stand til at bekæmpe faren eller flygte fra den. Tværtimod kan vores ellers så vigtige angstberedskab blive selve det problem der udløser en farlig stress. Dog bør man skelne mellem angst og frygt. Angst er en grundfølelse som er genstandsløs, så at sige: vi kender jo alle godt følelsen af ubegrundet angst, hvor vi bagefter siger: pyyh, det var ingenting. Og netop dette ”ingenting”, har fået flere filosoffer til at betegne angst, som ”angsten for intet”. Det vil intet i det ydre.  Frygt, derimod, er altid genstandsrettet: man kan frygte for farer her og her: en bil som kommer for tæt på når vi cykler eller går på gaden. Når vi taler om stress, vil det derfor være forståeligt hvis vi ser på stres som et mix af angst og frygt. Stress fodrer angsten – men da angsten er en genstandsløs grundfølelse, som gør at vi ikke kan forstå den med vores forstand: så laver vi ofte en projektion over på noget konkret i virkeligheden, noget håndterbart, som vi ubevidst kalkulerer med at vi kan klare – og så vil angsten og stressen forsvinde. Vores bevidsthed spiller os derved et puds: vores bevidsthed kommer derved til at forbytte årsag med virkning. For årsagen er netop ikke de konkrete ting vi møder eller de ting som vi forestiller os: den ligger dybere netop fordi den er en grundfølelse. Og ikke nok med det: den kan lige såvel føre til frihed. Det positive ved angst (og stress hvis den bliver erkendt i tide) er nemlig den: at når vi erkender at graden af angst er nøje forbundet hvordan vi har det, eller rettere at vi ikke har det godt – så kan angst være en katalysator for at vi vælger anderledes i livet: foretager valg som er mere i overensstemmelse med hvem vi hver især er som mennesker.

Når angsten er blevet et problem kan vi nedbryde angsten på forskellige måder i kroppen som virker dæmpende på oplevelsen af stress. Det kan f.eks. hjælpe at afspænde kroppen, da anspændtheden vedligeholder angstresponset. Ofte kan der være eksterne faktorer der skal håndteres, og der er vores egne tankemæssige vaner, der uden at vi ved det, holder gang i den angst og stress man kan opleve.

 

Bekymringstanker der går i ring, er noget af det bedste angsten ved. Grublen og frygtsomme tanker, og en hengiven sig til at fokusere på alt der kan eller vil gå galt sætter kroppen i et permanent alarmberedskab. Gud ske lov kan disse tanker udfordres og tankemønstrene kan bremses. Der kan frigøres energi og opmærksomhed til at fokusere på de vigtige ting i livet og på at gøre det, der er nødvendigt og meningsfuldt i livet.

 

Frygt og undgåelse af ubehag og lidelse fører ligeledes mange problemer med sig. En del af bedringen kan komme gennem accept af ubehag, som noget der nok ikke er ønskværdigt, men heller ikke noget der i sig selv er farligt. Hvis vi bare lader det være, vil det automatisk fylde mindre.

 

Læs mere her: https://levlykkeligt.dk/stress