Påtegning i regnskabet

Når en revisor har gennemgået et regnskab laver han en såkaldt påtegning omkring hvad hans konklusioner er. Der skal stå om revisoren er enig med ledelsen oplysninger og om regnskabet er et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation.

Hvis revisoren er enig, vurdere at regnskabet overholder lovkravene og ikke har yderligere kommentarer, laver han en blank påtegning, der misvisende nok, indeholder en række standardiserede afsnit.

Påtegning med supplerende oplysninger

I fald revisoren er enig i indholdet i årsregnskabet men konstaterer at der er punkter læseren skal være særligt opmærksom på eller hvis virksomheden på den ene eller anden måde har overtrådt lovgivningen.

Disse supplerende oplysninger har ikke indvirkning på om regnskabet er retvisende eller ej. Hvis der er tale om ting der har indvirkning på årsregnskabet kaldes det i stedet et forbehold.

Påtegning med forbehold

Denne variant vælger revisoren hvis der er oplysninger der ikke giver et retvisende billede, hvis der helt mangler nogle lovpligtige oplysninger eller hvis revisoren ikke kan få adgang til de oplysninger der er nødvendige for at bevise tallenes rigtighed.

Oftest er det kun gældende dele af regnskabet og dette kan revisoren så skrive i forbeholdet, med beskrivelsen at resten af regnskabet er retvisende.

I meget sjældne tilfælde er det slet ikke muligt at vurdere regnskabet som helhed. Dette problem kan opstå hvis revisoren ikke kan få adgang til de oplysninger han har brug for, for at kunne kontrollere de forskellige tal i regnskabet. Her vil der i påtegningen stå at det ikke var muligt at konkludere om regnskabet er retvisende.

Som udgangspunkt er de fleste påtegnelser blanke da revisoren vil oplyse virksomheden om eventuelle fundne fejl så de har mulighed for at rette dem. Det er kun når parterne ikke kan nå til enighed at der bliver lavet en anden slags påtegning.

En vigtig pointe er at en blank påtegnelse ikke er det samme som en sund virksomhedsøkonomi. Det er ’bare’ en anerkendelse af at de tal ledelsen har fremlagt er retvisende. Hvis tallene er røde er virksomheden altså ikke sund.