Kloakarbejde & Klaustrofobi

Det er hårdt at arbejde i kloakken, når man har klaustrofobi og ikke bryder dig om små lukkede områder. Klaustrofobi er en sindslidelse hvor man bliver bange og utilpas når man er i et lille lukket område hvor man ikke kan bevæge sig ordenligt. Du tænker nok at sådan har de fleste det, men når man er klaustrofobiske og har med kloakarbejde at gøre kan det være meget svære at håndtere disse følelser sammenlignet med almindelige mennesker.

Problemet opstår når der er indsnævringer i de tunneller der går under jorden og når der er meget vand og slam i tunellen så der bliver mindre plads til at komme igennem. Det er ikke spor rart at være bange for at være lukket inde, det er der ingen der bryder sig om.

Kloak arbejde er generelt ikke en god ide for nogen der skal være i en kloak under jorden.

Læs mere om jobbet her.